ІІ. Мета Фестивалю-конкурсу

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний дитячий фестиваль-конкурс «Джаз-Вітраж»

І. Загальні положення

1.1.Обласний дитячий фестиваль-конкурс «Джаз-Вітраж» (далі – Фестиваль-кокурс) започаткований управлінням культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації (далі – Засновник).

1.2.Організаторами Фестивалю-конкурсу є відділ культури та туризму Сумської міської ради та Сумська дитяча музична школа № 2 (далі – Організатори).

ІІ. Мета Фестивалю-конкурсу

2.1. Головною метою Фестивалю-конкурсу виявлення, розвиток та підтримка юних талантів у сфері джазової музики.

2.2. Завдання Фестивалю-конкурсу:

2.2.1. Удосконалення професійної підготовки юних музикантів.

2.2.2. Розширення музичного мислення підростаючого покоління.

2.2.3. Популяризація класичного та сучасного джазового мистецтва.

2.2.4. Формування культури виконання джазових творів.

ІІІ. Підготовка та порядок проведення Фестивалю-конкурсу

3.1. Фестиваль-конкурс проводиться один раз на два роки у квітні місяці напередодні Міжнародного дня джазу на базі Сумської дитячої музичної школи № 2.

3.2. Строки проведення Фестивалю-конкурсу визначаються Організаторами та затверджуються Засновником.

3.3. З метою підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу створюється організаційний комітет та журі, склад яких затверджується Засновником.

3.4. У разі потреби, за поданням Організаторів, Засновник може в установленому порядку вносити зміни до Положення про обласний дитячий фестиваль-конкурс «Джаз-Вітраж» (далі – Положення).

3.5. Фестиваль-конкурс проводиться у два етапи:

І етап – інтернет-тур Фестивалю-конкурсу, в ході якого виступи учасників/колективів надаються в електронному вигляді; ІІ етап – гала-концерт за участю переможців І етапу Фестивалю-конкурсу. 3.6. Фестиваль-конкурс проводиться у номінаціях:

вокальний жанр (вокальні соло та дуети, вокальні ансамблі, хорові колективи); інструментальний жанр (інструментальні соло та дуети, інструментальні ансамблі, оркестрові колективи); композиція (вокальні джазові твори, інструментальні джазові твори); імпровізація.

3.7. Для участі у Фестивалі-конкурсі учасникам необхідно у період з 05 до 20 березня року проведення подати:

3.7.1. заповнену заявку на участь у Фестивалі-конкурсі та письмову згоду на обробку персональних даних (відповідно до чинного законодавства) встановленого Організатором зразка (додається).

3.7.2. Відеозапис (відповідно до пункту 4.5. розділу ІV цього Положення).

3.7.3. Копії свідоцтва про народження /паспорта та номера реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків:учасника(ів) або одного з батьків учасника(ів) – для солістів та ансамблів складом до 6-ти осіб включно;

керівника ансамблю/колективу – для ансамблів складом від 7-ми осіб та для колективів;

концертмейстера.

Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, копію відмітки в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3.8. Матеріали, зазначені в пункті 3.7. цього Положення, надсилаються у сукупності за адресою: Сумська дитяча музична школа № 2, вул.. Марко Вовчок, 31, місто Суми, 40007 або за електронною адресою: bestjazz@ukr.net.

Контактний телефон: +38(0542)33-00-32, факс: +38(0542)66-99-04.


9838662801804055.html
9838713628899670.html
    PR.RU™