Динаміка складу та структури персоналу підприємства

Показники Квітень Травень Відхилення у складі персоналу Відхилення у структурі, %
осіб структура, % осіб структура, % абсолютне, осіб темп приросту, %
Загальна чисельність персоналу, осіб 4,6 --
у тому числі
- робітники 66,1 65,8 4,2 -0,3
- керівники 11,0 10,5 0,0 -0,5
- спеціалісти та службовці 22,9 23,7 8,0 0,8

Для оцінки відповідності зростання чисельності персоналу підприємства зростанню обсягів валової продукції можна розрахувати показник продуктивності праці, який у відповідності до інформаційного забезпечення може бути визначений наступним чином:

,

де ПП – продуктивність праці одного працівника;
ВП – обсяг валової продукції;
Ч – чисельність персоналу у періоді.

Отже,

продуктивність праці у квітні склала: ПП0 = 1354 / 109 = 12,4 тис.грн.

продуктивність праці у травні склала: ПП1 = 1546 / 114 = 13,6 тис.грн.

Оцінити вплив зміни чисельності працівників на зміну обсягів валової продукції можна за допомогою методу абсолютних різниць за формулою:

,

де ΔВП(ч) – зміна обсягу валової продукції за рахунок зміни чисельності персоналу;
ΔЧ – зміна чисельності персоналу;
ПП0 – продуктивність праці у базовому періоді (за умовою задачі – у квітні).

Висновки:

Результати аналізу свідчать, що чисельність персоналу підприємства у травні склала 114 осіб, що на 5 осіб (або 4,6%) більше за попередній місяць. Зростання чисельності персоналу відбулося за рахунок збільшення чисельності робітників на 3 осіб (або 4,2%) та чисельності спеціалістів та службовців на 2 осіб (або на 8%). Чисельність керівного складу працівників не змінилася і складала 12 осіб.

У структурі персоналу підприємства переважають робітники, частка яких слала у травні 65,8%, що на 0,3% менше за попередній місяць. Частка спеціалістів та службовців у травні збільшилась на 0,8% і склала 23,7%. Частка керівників на підприємстві у травні склала 10,5%.

Зростання чисельності працівників відбувалося повільніше за зростання валової продукції підприємства, що забезпечило зростання продуктивності праці на підприємстві. Так, у квітні продуктивність праці складала 12,4 тис.грн., у травні – 13,6 тис. грн. Слід також зазначити, що за рахунок збільшення чисельності працівників на 5 осіб обсяги валової продукції збільшились на 62 тис. грн.?Задача 6. Аналіз показників продуктивності праці та оцінка впливу факторів на обсяги товарної продукції

Використовуючи інформацію, що наведена в таблиці, проана­лізуйте:

- продуктивність праці, розрахувавши її за вартістю товарної та чистої продукції, її зміну;

- вплив продуктивності праці та кількості працівників на зміну товарної продукції.

Зробіть відповідні висновки за матеріалами розрахунків.

Таблиця 1


9840336749571511.html
9840363235254277.html
    PR.RU™